Breathe. Focus. Smile.

7 augustus 2020

Stoïcijnse levenskunst

Een hoorcollege over de praktische filosofie van geluk en wijsheid

Mensen lijden niet door de dingen die hun overkomen, maar door hun gedachten daarover. Irrationele gedachten veroorzaken negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel. Dit soort emoties heeft geen enkele positieve functie.

Wie van lijder (passief) tot leider (actief) wil worden, kan terecht bij de Stoïcijnse levenskunst van onder meer Epictetus, Spinoza en Sartre. Daarbij hoort ook het keuzes maken zonder nodeloze onzekerheid en gepieker vooraf en zonder zinloze spijt- en schuldgevoelens achteraf.

Aan de hand van veel alledaagse voorbeelden vertelt Dr. Miriam van Reijen – zelf enthousiast stoïcijn – hoe het mogelijk is om te leven zonder irritaties en teleurstelling. Je kunt keuzes maken zonder nodeloze onzekerheid en gepieker vooraf, en zonder zinloze spijt- en schuldgevoelens achteraf.

College 1: Stoïcijnse levenskunst als praktische filosofie

 • H1. Introductie
 • H2. Praktische filosofie
 • H3. Stoïcijnse levenskunst
 • H4. Vier filosofische scholen
 • H5. Het begrip stoïcijns
 • H6. Het belang van taal in de filosofie
 • H7. Twee manieren om van geluk te spreken
 • H8. Epicurus versus de stoïcijnen
 • H9. Bedreigingen voor het geluk
 • H10. De band tussen wijsheid en geluk
 • H11. Misvattingen over Stoïcijnen
 • H12. De waarheid van de gedachten is in het geding

College 2. Seneca

 • H13. Het leven van Seneca
 • H14. Hoe ontstaat woede?
 • H15. Er zijn twee gedachten nodig voor woede
 • H16. Vijf argumenten van Seneca tegen de woede
 • H17. Is woede nodig?
 • H18. Het gevoel woede doet niets!
 • H19. Woede lucht zo lekker op
 • H20. Seneca over verdriet

College 3. Epictetus

 • H21. Epictetus en het abc
 • H22. Wat is een emotie?
 • H23. Wat is waar?
 • H24. Een verwachting leidt nooit tot teleurstelling
 • H25. Schuldgevoel
 • H26. Jaloezie en afgunst
 • H27. Angst als grootste bedreiging voor het geluk
 • H28. Een stoïcijnse oefening

College 4. Epicurus

 • H29. Epicurus, een halve stoïcijn
 • H30. De hedonistische calculus
 • H31. ‘Ik zou willen’ is geen willen
 • H32. Je doet altijd wat je het liefste wilt
 • H33. Niet kiezen is ook kiezen
 • H34. Waarden en normen
 • H35. De tuin van Epicurus
 • H36. Moetofilie

College 5. Spinoza

 • H37. Benedictus de Spinoza
 • H38. Spinoza’s godsbeeld
 • H39. Spinoza is een naturalist
 • H40. Er bestaan alleen werkoorzaken
 • H41. Geen vrije wil, dus ook geen kwaad
 • H42. Wat passies zijn en hoe ze ontstaan
 • H43. Drie manieren van kennen
 • H44. Determinisme ja, fatalisme nee!
 • H45. Een oefening tegen schuldgevoel
 • H46. Het ‘druppel-in-de-emmer-watersyndroom’
 • H47. Spinoza en de neurosofen

College 6. Sartre en het existentialisme

 • H48. Existentialisme
 • H49. Jij maakt jezelf tot wie je bent
 • H50. Verantwoordelijkheid
 • H51. Magie en emotie
 • H52. Vrijheid in gebondenheid
 • H53. Veroordeeld om te kiezen
 • H54. Spinoza versus Sartre
 • H55. Bestaat de vrije wil?

Volg de hoorcolleges online via Home Academy.
Dit is een uitgave van de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Dit artikel staat gearchiveerd in de rubriek FilosofieKernwoorden: