Keltische volkeren in kaart

De Kelten waren een verzameling van Keltisch-sprekende volkeren die vanaf ongeveer 800 voor Christus tot de Romeinse tijd in grote delen van Europa woonden. De geschiedenis van de Kelten strekt zich uit over verschillende regio’s en perioden. Hieronder vind je een gedetailleerd overzicht van de verschillende stammen.

De oorsprong van de Kelten is niet helemaal duidelijk, maar ze worden verondersteld een Indo-Europees volk te zijn dat zich rond de bronnen van de Donau in Centraal-Europa vestigde. Van daaruit verspreidden ze zich geleidelijk over grote delen van Europa, waaronder Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Spanje, en delen van Centraal-Europa.

Een belangrijke fase in de Keltische geschiedenis was de La Tène-periode, die ongeveer van de 5e eeuw voor Christus tot de 1e eeuw na Christus duurde. In deze periode bereikte de Keltische cultuur haar hoogtepunt, met opmerkelijke vooruitgang op het gebied van kunst, ambachten en technologie.

Klik op de afbeelding voor de originele resolutie (Cyowari)
Klik op de afbeelding voor de originele resolutie (Cyowari)

Naarmate het Romeinse Rijk zijn invloed uitbreidde, werden veel Keltische gebieden geassimileerd in de Romeinse cultuur en samenleving. Dit resulteerde in een geleidelijke afname van de Keltische taal en tradities in sommige regio’s, terwijl andere delen van de Keltische cultuur zich vermengden met die van de Romeinen.

Klik op de afbeelding voor de originele resolutie (Cyowari)
Klik op de afbeelding voor de originele resolutie (Cyowari)

Ondanks de Romeinse invloed en de latere invasies van Germaanse stammen, bleven de Kelten een aanwezigheid behouden in delen van Europa, vooral in Ierland, Schotland, Wales en Bretagne. De Keltische cultuur en taal hebben zich tot op de dag van vandaag voortgezet, zij het in verschillende vormen en mate van zuiverheid.

Klik op de afbeelding voor de originele resolutie (Cyowari)
Klik op de afbeelding voor de originele resolutie (Cyowari)

Al met al hebben de Kelten een belangrijke rol gespeeld in de vroege geschiedenis van Europa en hun erfenis blijft voortleven in de moderne tijd, zowel door archeologische ontdekkingen als door de voortzetting van hun taal en cultuur.