Breathe. Focus. Smile.

2 november 2018

Revolutionaire transformaties

Online hoorcollege – Spui 25

In de 17e eeuw vond de Wetenschappelijke Revolutie plaats die aan de basis ligt van onze moderne natuurwetenschap. Centraal in deze collegereeks staan zes revolutionaire transformaties door pioniers als Galilei, Kepler, Descartes, Bacon, Huygens en Newton.

Met aandacht voor de echte en de schijnontdekkingen, de grote en de minder grote denkers, de klassieke en de 17de eeuwse bronnen en de verwevenheid van het nieuwe met het oude.

Floris Cohen sluit zijn colleges af met drie overkoepelende thema’s: de wereldbeschouwelijke consequenties van de Wetenschappelijke Revolutie, de opkomst van nieuwe wetenschappelijke methoden en hoe de Revolutie de wereld veroverde.

College 1: Wiskundige wetenschap: van abstract naar realistisch

 • H1. Een voorgeschiedenis in Alexandrië
 • H2. Kepler
 • H3. Galilei

College 2: Een filosofie van deeltjes in beweging

 • H4. Een voorgeschiedenis in Athene
 • H5. Beeckman
 • H6. Descartes

College 3: Van ongedwongen waarneming naar opsporend experiment

 • H7. Een voorgeschiedenis in Europa’s praktijkgericht empirisme
 • H8. Bacon
 • H9. Gilbert, Harvey, Van Helmont

College 4: Barrières gesloopt

 • H10. Voortgezette vernieuwing
 • H11. Huygens
 • H12. Boyle en Hooke

College 5: De grote synthese

 • H13. De jonge Newton
 • H14. Principia
 • H15. Opticks

College 6: Wereldbeschouwelijke consequenties van de revolutie

 • H16. Galilei in conflict
 • H17. Van conflict tot crisis
 • H18. De crisis overwonnen

College 7: Wetenschappelijke methoden: procedures, toetsing, geldigheid

 • H19. Tussen dogma en scepsis
 • H20. Nieuwe onderzoeksmethoden
 • H21. Terugkoppeling

College 8: Natuuronderzoek in 1600 en in 1700: een revolutie die de wereld veroverde

 • H22. Een echte revolutie
 • H23. De verwetenschappelijking van het ambacht
 • H24. Natuurwetenschap verovert de wereld: terugblik en vooruitblik

Volg de hoorcolleges online via Home Academy.
Download de synopsis van het hoorcollege.

Dit artikel staat gearchiveerd in de rubriek Filosofie, Geschiedenis, Moderne Tijd, NatuurkundeKernwoorden: