Breathe. Focus. Smile.

20 november 2020

Desiderius Erasmus en de Lof der zotheid

Desiderius Erasmus: een hoorcollege over Hollands grootste humanist

Desiderius Erasmus (1466-1536) is vooral bekend door zijn Lof der Zotheid. Hij schreef het geestige boek op een van zijn vele reizen door Europa. Bij Europese machthebbers pleitte hij onder meer voor vrede, gematigdheid en verdraagzaamheid.

Als anti-dogmatische christen uitte hij fundamentele kritiek op de moederkerk en verbeterde hij de gangbare Bijbelvertaling. Verder bemoeide hij zich onafgebroken met het onderwijs en de opvoeding van kinderen.

Erasmus wordt vanaf zijn vroege jeugd in Holland tot aan zijn sterfbed in Bazel tot leven geroepen: een briljante, gevatte, erudiete maar ook aardige man – een filosoof die zijn tijd beslissend vooruitduwde.

College Desiderius Erasmus

 • H1. Introductie
 • H2. Het oorspronkelijke van Erasmus’ gedachtengoed
 • H3. Het wapen van de drukpers
 • H4. Humor als instrument
 • H5. Alles is betrekkelijk
 • H6. De Bijbel is mensenwerk
 • H7. Kritiek maakt scherp
 • H8. De Colloquia
 • H9. Gedogen en marchanderen
 • H10. Pleidooien voor de vrede
 • H11. Erasmiaans
 • H12. Erasmus – een biografie
 • H13. Opgroeien in Rotterdam
 • H14. Eindeloos op reis
 • H15. Op jacht naar de bronnen
 • H16. Seks, erotiek en huwelijk
 • H17. Erasmus – briljant, gevat, erudiet en aardig
 • H18. Raadsheer van Karel V
 • H19. De Lof der Zotheid
 • H20. Kritiek langs een omweg
 • H21. Grof taalgebruik van de humanisten
 • H22. Strontfolklore
 • H23. Erasmus als vader van de filologie
 • H24. De essentie van tekstinterpretatie
 • H25. Wat de mens onderscheidt
 • H26. Oorlog is onmenselijk
 • H27. Een nieuwe kijk op mensen
 • H28. De mens moet gevormd worden
 • H29. Erasmus als onderwijzer
 • H30. De invloed van de moderne devoten
 • H31. Erasmus en de Kerk
 • H32. Erasmus en Maarten Luther
 • H33. Erasmus moet positie kiezen
 • H34. De tegenstrijdigheden van Erasmus
 • H35. Antisemitisme
 • H36. Erasmus en de Lage Landen
 • H37. Erasmus als botte Hollander
 • H38. Erasmus en de rederijkers
 • H39. Vredesapostel, filosoof of filoloog
 • H40. Een sterfbed zonder priester

Volg de hoorcolleges online via Home Academy.
Dit is een uitgave van de Internationale School voor Wijsbegeerte.

Dit artikel staat gearchiveerd in de rubriek FilosofieKernwoorden: