Breathe. Focus. Smile.

20 april 2018

De onvoltooide verlichting

Online hoorcollege – Universiteit Leiden

De Verlichting is niet alleen een fascinerende periode in de Europese sociale, politieke en intellectuele geschiedenis. Ze is ook een opdracht aan ons allen om het menselijk bestaan op een hoger plan te tillen.

In deze serie van vier colleges schetst Herman Philipse de ontstaansgeschiedenis van het Verlichtingsdenken en behandelt hij centrale ideeën van Verlichtingsfilosofen zoals Hume, Kant, Rousseau, Voltaire, Baron d’ Holbach en Diderot.

Tevens betoogt Philipse hoe hun ideeën gemoderniseerd kunnen worden om ze opnieuw tot een inspiratiebron te maken voor onze tijd, wereldwijd.

College 1: De Verlichting: een inleiding

 • H1. Inleiding
 • H2. De Verlichting als historische periode
 • H3. De Verlichting als menselijk project

College 2: Verlichting en de wetenschappelijke revolutie

 • H4. De wetenschappelijke revolutie in vogelvlucht
 • H5. Oorzaken en gevolgen van de wetenschappelijke revolutie
 • H6. Wetenschapsfilosofische perikelen in de Verlichting

College 3: Verlichting en religie

 • H7. Godsdienst, wetenschap en Verlichting
 • H8. Van godsdienstkritiek naar verklaring van godsdienst
 • H9. Is religie nog te handhaven? Vele meningen tijdens de Verlichting

College 4: Verlichting, moraal en politiek

 • H10. De fundering van de moraal: un tour d’horizon
 • H11. Politieke filosofie
 • H12. Noodzaak tot actualisering van de Verlichting

Volg de hoorcolleges online via Home Academy.
Download de synopsis van het hoorcollege.

Dit artikel staat gearchiveerd in de rubriek Filosofie, Geschiedenis, Nieuwe TijdKernwoorden: