{"media":[{"type":"image","src":"files\/work\/bcard-moeyaert-catering.jpg"},{"type":"image","src":"files\/work\/housestyle2-moeyaert-catering.jpg"}],"enableslider":1,"likes":8,"title":"Huisstijl Moeyaert Catering
<\/small>","description":"

Ontwerp van een nieuw logo en bijhorende huisstijl voor een cateringbedrijf.<\/p>","url":"http:\/\/www.moeyaertcatering.be"}