{"media":[{"type":"image","src":"files\/work\/card-lentefeest-jona.jpg"}],"enableslider":0,"likes":14,"title":"Lentefeest Jona
<\/small>","description":"

Ontwerp van een kaart voor een lentefeest.<\/p>","url":"http:\/\/www.juniordhaese.be"}